Jump to content

PubMed RSS Feed - - [Rosacea.]


rss

Recommended Posts

Related Articles

[Rosacea.]

Postepy Hig Med Dosw (Online). 2010;64:439-450

Authors: Robak E, Kulczycka L

TrÄ…dzik różowaty (rosacea) jest przewlekÅ‚Ä… zapalnÄ… chorobÄ… skóry twarzy spotykanÄ… najczęściej wÅ›ród mieszkaÅ„ców PóÅ‚nocnej i Zachodniej Europy, a także w Ameryce PóÅ‚nocnej. Rzadziej w innych grupach etnicznych. Rozpoczyna siÄ™ zwykle w wieku 20-30 lat skÅ‚onnoÅ›ciÄ… do czÄ™stego powstawania rumienia na skórze wypukÅ‚ych części twarzy, z wyraźnÄ… progresjÄ… w nastÄ™pnej dekadzie życia i peÅ‚nym rozwojem w wieku 40-50 lat. Patogeneza choroby nie jest jednorodna i do koÅ„ca wyjaÅ›niona, zależy od wielu czynników. Patomechanizm rozwoju trÄ…dziku różowatego jest zÅ‚ożony i ksztaÅ‚towany przez naturalnÄ… odporność immunologicznÄ…, zaburzenia naczyniowe, udziaÅ‚ reaktywnych form tlenu oraz enzymów proteolitycznych, promieniowanie UV, a także czynniki infekcyjne. ModulujÄ…cy wpÅ‚yw warunków Å›rodowiskowych na wrodzonÄ… odporność immunologicznÄ… może odpowiadać za rozwój różnych objawów choroby oraz wyznaczać sposób postÄ™powania terapeutycznego. Obraz kliniczny rosacea jest zróżnicowany. Obecnie wyróżnia siÄ™ cztery podtypy choroby: rumieniowo-teleangiektatycznÄ…, grudkowo-krostkowÄ…, guzkowÄ… oraz ocznÄ…. TrÄ…dzik różowaty przebiega z okresami remisji i zaostrzeÅ„ klinicznych, które wymagajÄ… przewlekÅ‚ego stosowania leków zarówno miejscowych, jak i ogólnych. Każde zaostrzenie przyczynia siÄ™ do postÄ™pujÄ…cego uszkodzenia skóry i nasilenia objawów choroby. W leczeniu wykorzystuje siÄ™ różne preparaty farmakologiczne miejscowe i ogólne, kierujÄ…c siÄ™ w dużym stopniu wytycznymi FDA. Istotne znaczenie odgrywa także odpowiednia pielÄ™gnacja i styl życia. W pracy przedstawiono wspóÅ‚czesne poglÄ…dy na patogenezÄ™, przebieg kliniczny i możliwoÅ›ci terapeutyczne trÄ…dziku różowatego.<br />

PMID: 20966501 [PubMed - as supplied by publisher]

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?tmpl=NoSidebarfile&db=PubMed&cmd=Retrieve&list_uids=20966501&dopt=Abstract = URL to article

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Use