Jump to content

PubMed RSS Feed - - [Rosacea.]


rss

Recommended Posts

Related Articles

[Rosacea.]

Postepy Hig Med Dosw (Online). 2010;64:439-450

Authors: Robak E, Kulczycka L

TrÄ…dzik różowaty (rosacea) jest przewlekÅ‚Ä… zapalnÄ… chorobÄ… skóry twarzy spotykanÄ… najczęściej wÅ›ród mieszkaÅ„ców PóÅ‚nocnej i Zachodniej Europy, a także w Ameryce PóÅ‚nocnej. Rzadziej w innych grupach etnicznych. Rozpoczyna siÄ™ zwykle w wieku 20-30 lat skÅ‚onnoÅ›ciÄ… do czÄ™stego powstawania rumienia na skórze wypukÅ‚ych części twarzy, z wyraźnÄ… progresjÄ… w nastÄ™pnej dekadzie życia i peÅ‚nym rozwojem w wieku 40-50 lat. Patogeneza choroby nie jest jednorodna i do koÅ„ca wyjaÅ›niona, zależy od wielu czynników. Patomechanizm rozwoju trÄ…dziku różowatego jest zÅ‚ożony i ksztaÅ‚towany przez naturalnÄ… odporność immunologicznÄ…, zaburzenia naczyniowe, udziaÅ‚ reaktywnych form tlenu oraz enzymów proteolitycznych, promieniowanie UV, a także czynniki infekcyjne. ModulujÄ…cy wpÅ‚yw warunków Å›rodowiskowych na wrodzonÄ… odporność immunologicznÄ… może odpowiadać za rozwój różnych objawów choroby oraz wyznaczać sposób postÄ™powania terapeutycznego. Obraz kliniczny rosacea jest zróżnicowany. Obecnie wyróżnia siÄ™ cztery podtypy choroby: rumieniowo-teleangiektatycznÄ…, grudkowo-krostkowÄ…, guzkowÄ… oraz ocznÄ…. TrÄ…dzik różowaty przebiega z okresami remisji i zaostrzeÅ„ klinicznych, które wymagajÄ… przewlekÅ‚ego stosowania leków zarówno miejscowych, jak i ogólnych. Każde zaostrzenie przyczynia siÄ™ do postÄ™pujÄ…cego uszkodzenia skóry i nasilenia objawów choroby. W leczeniu wykorzystuje siÄ™ różne preparaty farmakologiczne miejscowe i ogólne, kierujÄ…c siÄ™ w dużym stopniu wytycznymi FDA. Istotne znaczenie odgrywa także odpowiednia pielÄ™gnacja i styl życia. W pracy przedstawiono wspóÅ‚czesne poglÄ…dy na patogenezÄ™, przebieg kliniczny i możliwoÅ›ci terapeutyczne trÄ…dziku różowatego.<br />

PMID: 20966501 [PubMed - as supplied by publisher]

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?tmpl=NoSidebarfile&db=PubMed&cmd=Retrieve&list_uids=20966501&dopt=Abstract = URL to article

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...